BESTILLING

BESTILLING

Her finner du bestillingslenke og øvrig informasjon om bestilling av produksjoner for Tilrettelagt 2018/19. Fristen var 2. juli.

Som tidligere er det opp til skolene selv å velge hvilke produksjoner de ønsker til sine elever. Skolene kan bestille så mange produksjoner de ønsker, men vi kan ikke garantere at alle vil få alt de ønsker seg. I bestillingsskjemaet kan man prioritere ønskene, og vi vil forsøke å etterkomme skolenes ønsker og prioriteringer så godt det lar seg gjøre.

Frist for bestilling var mandag 2. juli.

Lenke til bestilling: bestilling.ksys.no

Spørsmål om bestilling?
Kontakt tilrettelagtansvarlig Kim Stidahl på kim.stidahl@afk.no 

dksakershus.no/produksjoner finner du utfyllende informasjon om hver enkelt produksjon, bilder og tips til fordypning.