Ansatte

Ansatte

Generelle henvendelser kan rettes til dksakershus@afk.no eller 22 05 53 40.

LEDER DKS AKERSHUS
Cathrine Haakonsen
cathrine.haakonsen@afk.no
917 63 119
KOMMUNEKONTAKT OG ADMINISTRASJONSRÅDGIVER
Vakant
TILRETTELAGTKOORDINATOR
Kim J. Stidahl
kim.stidahl@afk.no
979 72 935
TURNÉKOORDINATORER
Ida Hasund
Turnékoordinator kulturarv, litteratur og scenekunst
ida.hasund@afk.no
404 92 913
Aasta Walberg Schive
Turnékoordinator og produsent for film og visuell kunst
aasta.walberg.schive@afk.no
22 05 53 49 / 412 64 509
(Vikariat våren 2018)
Mats Persson
Turnékoordinator musikk
mats.persson@afk.no
22 05 53 46 / 958 52 322
Hilde Kjos
(Permisjon)
Turnékoordinator og produsent for musikk
hilde.kjos@afk.no
22 05 53 46
Bertha-Cecilie Øvergaard
(Permisjon)
Turnékoordinator for litteratur og spesialansvar for VGS
PRODUSENTER
MUSIKK
Einar Thorbjørnsen
Produsent
einar.thorbjornsen@afk.no
22 05 53 51 / 907 50 649
Ann-Cathrin Tessnes
Produsent
ann-cathrin.tessnes@afk.no
22 05 53 50 / 924 24 435
SCENEKUNST
Katrine Kirsebom
Produsent
katrine.kirsebom@afk.no
22 05 53 53 / 920 21 489
–EKSTERN SAMARBEIDSPARTNER–

Ellen-Kathrine Mathisen
Akershus Teater
Turnékoordinator
ekmathisen@akershusteater.no
982 27 915
LITTERATUR
Eldrid Johansen
Produsent grunnskole
eldrid.johansen@afk.no
22 05 53 40
Gunnar Vilberg
Produsent VGS
gunnar.vilberg@afk.no
22 05 54 52 / 924 88 670
KULTURARV
Bjørn Kristiansen
Produsent
bjorn.kristiansen@afk.no
22 05 53 42 / 480 30 912
FILM
Siri Natvik
Produsent grunnskole
siri.natvik@afk.no
22 05 53 01 / 951 10 667
Truels Rigvår
Produsent VGS
truels.rigvar@afk.no
Tlf. 22 05 53 54 / 926 36 080
VISUELL KUNST
Vibeke Kirkebø Hegg
Produsent
vibeke.kirkebo.hegg@afk.no
Tlf. 22 05 54 55
–EKSTERN SAMARBEIDSPARTNER–

Liv Klakegg
Leder Pilotgalleriet,
Akershus Kunstsenter
Produsent og turnékoordinator
pilotgalleriet@akershuskunstsenter.no
64 84 34 43
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER
Marit Jordanger
marit.jordanger@afk.no
475 55 584
ADMINISTRASJONSKONSULENT
Karin Guldhaug
karin.guldhaug@afk.no
22 05 53 40