Kulturtorg

Kulturtorg

Valkyrien. Foto: Madeleine M Karlstrøm
Valkyrien under kulturtorget for de videregående skolene i 2018. Foto: Madeleine M Karlstrøm

Datoer for kulturtorg i 2019 er nå satt!

Videregående skole: onsdag 13. mars

Det tilrettelagte tilbudet: torsdag 14. mars

Begge torgene arrangeres på Lillestrøm Kultursenter.

Mer informasjon om påmelding og program kommer etter hvert.

På kulturtorget blir alle produksjoner skolene kan velge mellom for kommende skoleår presentert.

Kulturtorg for de videregående skolene ble i 2018 avholdt på Lillestrøm Kultursenter torsdag 15. mars.
Se video fra forrige kulturtorg for VGS