DKS AKERSHUS

DKS AKERSHUS

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken i Akershus er organisert under fylkesadministrasjonen i Akershus, med lokaler i Galleri Oslo. Produksjoner fra Den kulturelle skolesekken er delt inn i seks kunstfelt: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Les mer om Den kulturelle skolesekken