BESTILLING

BESTILLING

Frist for bestilling av produksjoner for Tilrettelagt var manag 1. april. Frist for bestilling av vgs.-produksjoner var fredag 5. april.

Det er for vgs. og Tilrettelagt opp til skolene selv å velge hvilke produksjoner de ønsker til sine elever. Skolene kan bestille så mange produksjoner de ønsker, men vi kan ikke garantere at alle vil få alt de ønsker seg. I bestillingsskjemaet kan man prioritere ønskene, og vi forsøker å etterkomme skolenes ønsker så godt det lar seg gjøre.

dksakershus.no/produksjoner finnes utfyllende informasjon om hver enkelt produksjon, bilder og tips til fordypning.