BESTILLING

BESTILLING

Her finner du informasjon om bestilling av produksjoner for tilrettelagt og VGS. Neste bestillingsrunde blir våren 2019, med frist 5. april for både VGS og Tilrettelagt. 

Det er for VGS og tilrettelagt opp til skolene selv å velge hvilke produksjoner de ønsker til sine elever. Skolene kan bestille så mange produksjoner de ønsker, men vi kan ikke garantere at alle vil få alt de ønsker seg. I bestillingsskjemaet kan man prioritere ønskene, og vi forsøker å etterkomme skolenes ønsker og prioriteringer så godt det lar seg gjøre.

dksakershus.no/produksjoner finner du utfyllende informasjon om hver enkelt produksjon, bilder og tips til fordypning.

Bestillingsskjema for 2019 åpnes etter kulturtorgene, som avholdes 13. og 14. mars.