Bestilling av produksjoner til VGS

Bestilling av produksjoner til VGS

Her finner du bestillingslenke og øvrig informasjon om bestilling av produksjoner for de videregående skolene for 2018/19.

Foto: Erik Berg, Den Norske Opera & Ballett
Foto: Erik Berg, Den Norske Opera & Ballett

Som tidligere er det opp til skolene selv å velge hvilke produksjoner de ønsker til sine elever. For skoleåret 2018/19 gjelder følgende premisser:

  • Skolene skal få minst tre tilbud, men med mulighet for å bestille inntil seks tilbud for de som ønsker dette.
  • Skolene kan bestille maksimalt ett tilbud per elev som medfører reisetid.

NB! Vi ønsker svært gjerne at dere sier noe om hvilken klasse og linje dere ønsker det enkelte tilbudet til. På denne måten får vi en pekepinn på fag/interesser, slik at utøverne kan tilpasse opplegget sitt der dette er naturlig.

Frist for bestilling er fredag 13. april.

Lenke til bestilling: bestilling.ksys.no

 

Spørsmål om bestilling?
Kontakt turnékoordinator Ida Hasund på ida.hasund@afk.no

dksakershus.no/produksjoner finner du utfyllende informasjon om hver enkelt produksjon, bilder, videosnutter og tips til fordypning. Fra 1. juni vil du også kunne se hvilke skoler som får hvilke produksjoner.

Nytt av året er at et tildelingsbrev skal undertegnes av rektor innen 15. juni.

Frist for endring av datoer er 15. september.