Kunstfeltene i Den kulturelle skolesekken

Kunstfeltene i Den kulturelle skolesekken

Musikk, film, kulturarv, litteratur, scenekunst, visuell kunst og crossover: Her kan du lese mer om våre kunstfelt.

MUSIKK

Alle grunnskolebarn i fylket får konserter gjennom Den kulturelle skolesekken. Målet er at elevene oppleve et mangfold av musikkuttrykk, sjangre, arenaer og formidlingsformer. Dette innebærer at noen produksjoner beveger seg i kjent og forutsigbart musikalsk landskap, mens andre produksjoner kan oppleves som «smalere» og mindre tilgjengelige. Begge ytterpunktene, og de musikalske uttrykkene som ligger mellom disse, skal ha en plass i Skolesekken.

Samlet skal disse musikkopplevelsene gi elevene en bred musikalsk erfaring, og samtidig gi en større forståelse for det rike kulturelle mangfoldet som finnes i samfunnet de er en del av.

SCENEKUNST

Den sceniske kunsten inviterer inn i magiens verden, der alt er mulig! Scenekunsten åpner opp for latter, ettertenksomhet, forundring, diskusjoner og læring. Noen ganger er øyeblikksopplevelsen det viktigste, andre ganger setter øyeblikket spor.

Den kulturelle skolesekken i Akershus viser et mangfold av forestillinger av ulik art som blant annet dans, teater, musikaler og sirkus. De fleste forestillingene vises på skolen. Noen ganger reiser elevene til et kulturhus for å se større oppsetninger.

DKS Akershus og Akershus Teater står for omtrent hver sin halvpart av scenekunstproduksjonene i Akershus. Den kulturelle skolesekken i Akershus samarbeider også med det frie feltet, nasjonale institusjoner, lokale kulturhus og andre aktører i sin formidling.

KULTURARV

Kulturarv i DKS har som mål å gjøre barn og unge fortrolige med nedarvede væremåter, normer og uttrykksformer. Vi ønsker at elevene utvikler bevissthet om at de inngår i en historisk sammenheng, og at en rekke historiske hendelser gjør at de er der de er i dag. Kulturarv produseres av DKS Akershus i samarbeid med ulike aktører, for eksempel Akershusmuseene eller frilansutøvere.

En ambisjon er at tilbudene innen kulturarv skal være tilpasset de ulike klassetrinns pensum. Vår erfaring er at der hvor tilbudet fra DKS Akershus skjer samtidig med elevenes undervisning om det samme temaet, blir møtet mellom elever og utøver veldig bra. Derfor oppfordrer vi lærerne til å bruke www.dksakershus.no/produksjoner og samordne undervisningen med besøket fra Skolesekken.

FILM

Film og levende bilder er en naturlig del av barn og unges hverdag, enten det er på kino eller tv, på nett eller gjennom sosiale medier. Mens spillefilmen kan åpne et helt eget filmunivers som vi kan dykke ned i og la oss forføre av, kan dokumentarfilmen i større grad overraske, engasjere og provosere. Kortfilmen kan, på sin side, være mer eksperimentell i form og innhold, og det er ofte her vi finner noen av de mest nyskapende filmene.

Når den vises i Den kulturelle skolesekken, ledsages filmen alltid av et møte med en profesjonell filmarbeider. Det kan være en regissør, animatør, fotograf eller noen som har hatt en annen sentral fagfunksjon i produksjonen. Møtet gir elevene en større innsikt i det kreative arbeidet som ligger bak en filmproduksjon. Dette bidrar til å skape bevisste og reflekterende unge publikummere som kan tolke og kritisk forstå et mediebudskap.

Film er aller best på kino, og de lange filmene får ofte denne visningsarenaen. Men film på skolen fungerer også. Å samles på et gulv i klasserommet kan være en fin ramme for å reflektere rundt en filmopplevelse. Skolen er arena både for kortfilmpresentasjoner, dokumentarfilmvisninger og verksteder hvor elevene selv er aktive og skapende.

LITTERATUR

I dette kunstfeltet gjelder først og fremst ordet. Det skrevne eller muntlige ordet beveger følelsene våre, og det kan gi ny innsikt og forståelse av oss selv og den verden vi lever i. Poesi, fiksjon, sakprosa, faglitteratur, muntlig fortelling og tegneserier viser hvert år mangfoldet av uttrykksformer.

Det er vårt ønske at forfatterne ikke bare skal gi elevene opplevelser den stunden besøket varer, men også tenne en gnist med lang levetid, og påvirke lysten til å lytte, lese og skape historier selv.

VISUELL KUNST

Et bilde forteller mer enn tusen ord. Kunsten å se utvider vår virkelighet, og gjennom refleksjon stimuleres våre sanser. Det visuelle språket uttrykkes i et fantastisk mangfold som handler om alt fra ferdige tolkninger til samtidskunstens mer åpne tolkninger.

DKS Akershus’ intensjon med formidlingen av visuell kunst er å stimulere elevene til å reflektere over det de ser og erfare mangfoldet innen billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

Vårt tilbud kan deles inn i tre kategorier:

  • utstillinger
  • verksteder
  • kunstnermøter

Elevene møter gjennom produksjonene alltid en utøver innen billedkunst, kunsthåndverk, design eller arkitektur. Utstillingene tar tak i et tema og viser flere kunstverk, og i et kunstnermøte vil kunstneren snakke om og vise frem eget arbeid.

I tillegg formidles produksjoner fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.