Akershusskole juryklasse for Uprisen

Akershusskole juryklasse for Uprisen

For aller første gang var i år en akershusskole juryklasse for Uprisen. Klasse 9B på Kjeller skole var én av sju klasser rundt omkring i landet som var med og bestemte hvem som skulle vinne denne gjeve prisen, som i år gikk til Micahel Stilsons «Bare spille ball». Uprisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok i Norge. DKS Akershus fungerer som pådriver og tilrettelegger for juryarbeidet.

Elever ved klasse 9B på Kjeller skole
Elever ved klasse 9B på Kjeller skole var i år med på å bestemme hvem som skulle bli kåret til fjorårets beste ungdomsbok i Norge. Her i samtale om Linn Skåbers bok «Til ungdommen».

Betydningsfull oppgave

Klasse 9B ved Kjeller skole fikk i år en virkelig betydningsfull oppgave. Klassen startet arbeidet i februar, da fem nominerte bøker var klare. Siden da har bøkene blitt grundig lest og diskutert. Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer ble oppdraget avsluttet. Hele klassen reiste til Lillehammer og fikk med seg alt som skjedde i den siste fasen av kåringen og utdelingen av Uprisen.

Kåring i tre faser

Hvert år deltar rundt 1000 ungdommer fra hele landet i kåringen, som har tre ledd:

  • Ungdom anmelder alle norske ungdomsbøker fra inneværende år. Anmeldelsene skrives og legges inn i en database i høstsemesteret. Alle i ungdomsskolealder kan registrere seg og anmelde. For å sikre at alle aktuelle bøker blir anmeldt, utnevner Foreningen !les 20 anmelderklasser som får tilsendt anmeldereksemplarer mot å anmelde bøkene.
  • I desember samles alle anmeldelsene, som sendes videre til nominasjonsjuryen. Nominasjonsjuryen består av tre ungdommer. Jurymedlemmene velges ut basert på søknader. Nominasjonsjuryens oppgave er å nominere fem bøker basert på anmeldelsene.
  • De fem nominerte bøkene sendes videre til sju juryklasser fra sju ulike fylker. Juryklassenes oppgave er å lese og diskutere de nominerte bøkene grundig. På storjurymøte dagen før prisutdelingen møtes to representanter fra hver juryklasse og diskuterer seg fram til en vinner.

De nominerte bøkene til Uprisen 2019

Sabotør av John S. Jamtli, Cappelen Damm
Slepp meg av Kathrine Nedrejord, Aschehoug
Den tolvte spelaren av Tor Arve Røssland, Samlaget
Til ungdommen av Linn Skåber. Illustrert av Lisa Aisato, Pitch
Bare spille ball av Michael Stilson, Cappelen Damm

Årets fem nominerte bøker

Karen Frøsland Nystøyl som kritikerfadder

Klassen på Kjeller fikk oppnevnt en kritikerfadder, Karen Frøsland Nystøyl. Hun er fagredaktør for litteratur og scenekunst i Periskop, og teater- og litteraturkritiker. Hun har vært på tre besøk i klassen, og har virket som mentor for klassen i deres vurdering av de nominerte bøkene.

Karen Frøsland Nystøyl

Onsdag 22. mai møtte to forberedte kandidater fra klassen til storjurymøte på Lillehammer. Der traff de 12 andre niendeklassinger fra resten av landet, som alle representerte sine klasser. I dette møtet kjempet elevene med mange knallsterke, godt funderte argumenter, for hvorfor akkurat den boka deres klasse hadde valgt burde vinne den høythengende prisen. Diskusjonen til storjuryen skjer bak lukkede dører, og ungdommene slipper ikke ut før vinneren av Uprisen er bestemt.

I løpet av disse dagene på Lillehammer arrangeres også Uprisens ungdomsbokbad. Da får de sju juryklassene stille spørsmål til de nominerte forfatterne. Ungdommer fra juryklassene leder selv samtalen.

Og vinneren er… «Bare spille ball»!

Torsdag 23. mai avslørte juryklassene hvem de hadde kåret som vinneren av Uprisen, i et heidundrende show i Kulturhuset Banken. Dette ble avslutningen på en lærerik periode for Kjeller-elevene, hvor også noen av de som ikke tidligere har vært glade i å lese, har fått øynene opp for bøker. Gode leseropplevelser finnes for alle! Også lærer Sara Aykiz Hertzberg mener klassen har fått mye igjen for arbeidet, selv om det også har krevd mye av både lærer og elever.

Lærer Sara Aykiz Hertzberg i samtale om «Sabotør»

Hvem blir juryklasse neste år?

Også neste skoleår skal Akershus stille med en juryklasse, og forespørsel er sendt ut til kommunekontaktene i Den kulturelle skolesekken. Den som føler seg kallet til dette fantastiske oppdraget, litt utenfor den ordinære DKS-leveringen: Send en e-post til litteraturprodusent Eldrid Johansen, eldrid.johansen@afk.no!

Dette er en unik sjanse for niendeklassene til virkelig å dypdykke inn i litteraturen, lære seg en kritisk tilnærming til den, og ikke minst kunne formidle argumentene godt videre.

Les mer om Uprisen