Kontakt

Kontakt

Telefon: 22 05 53 40
E-post: dksakershus@afk.no


Postadresse
Akershus fylkeskommune
Den kulturelle skolesekken i Akershus
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo


Fakturaadresse
Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo
Merkes med ressursnummer

Akershus fylkeskommune ønsker faktura
primært tilsendt elektronisk i EHF-format.


Besøksadresse
Akershus fylkeskommune
Den kulturelle skolesekken i Akershus
Schweigaards gate 4
0107 Oslo