Kontakt

Kontakt

Telefon: 22 05 53 40
E-post: dksakershus@afk.no

 

Postadresse
Akershus fylkeskommune
Den kulturelle skolesekken i Akershus
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo

 

Fakturaadresse
Akershus fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo
Merkes med ressursnummer

 

Akershus fylkeskommune ønsker faktura
primært tilsendt elektronisk i EHF-format.
Org.nr 958381492 – Akershus fylkeskommune, merkes med 6-sifret ressursnummer (5*****)

 

Besøksadresse
Akershus fylkeskommune
Den kulturelle skolesekken i Akershus
Schweigaards gate 4
0107 Oslo