Rammeavtale for utøvere i DKS

Rammeavtale for utøvere i DKS

KS og Musikernes fellesorganisasjon har inngått en rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken. Rammeavtale skal gi forutsigbare vilkår både for fylkeskommunen og kommunen som oppdragsgiver og for kunstneren som oppdragstaker.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

– de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere

– rammer for oppdraget

– oppdragsgiver og oppdragstakers plikter

– immaterielle rettigheter

Musikernes fellesorganisasjons (MFO) har vedtatt avtalen som gjelder fra 1. august 2018.

Se rammeavtalen og rundskrivet fra KS

Vedtak i fylkestinget i Akershus

Den kulturelle skolesekken i Akershus har tilsluttet seg avtalen gjennom vedtak i fylkestinget i sak 114/18 av 19.11.18. Der ble det også vedtatt at utøvere i Den kulturelle skolesekken skal honoreres i form av næringsoppdrag.

Se sakspapir og protokoll fra møtet i fylkestinget