Elevtransport

Elevtransport

I Den kulturelle skolesekken i Akershus er det ulik praksis for elevtransport for grunnskoler og videregående skoler. Grunnskolene bestiller som hovedregel transport selv. Faktura sendes til DKS Akershus. Når det gjelder de videregående skolene, må de selv bestille og betale transport for sine elever.

Grunnskole

Når det er avtalt at elevtransport dekkes av DKS Akershus, bestiller skolen selv den mest hensiktsmessige elevtransporten. Kommunens og grunnskolenes gode avtaler om transport for skoleelever skal benyttes.
Faktura må inneholde disse tre momentene:

1. Hvilken skole til hvilken arena
2. Hvilken dato elevtransporten gjelder
3. Ressursnummer i Akershus fylkeskommune: 504751 Guldhaug

Slik sender du EHF-faktura

Du behøver ikke å inngå noen avtale med mottaker eller med banken for å begynne å sende EHF-fakturaer. Du behøver heller ikke finne ut om kunden kan motta EHF-fakturaer. Det eneste du må gjøre, er å registrere kundens organisasjonsnummer. Det er dette nummeret som er kundens adresse.

Du kan registrere organisasjonsnummeret på to måter:
1. Legg organisasjonsnummeret inn i kundelisten på den aktuelle kunden og velg EHF som forsendelsesmåte.

2. SendRegning slår automatisk opp i et sentralt EHF-register for å se om kunden kan motta EHF-faktura, og vil foreslå å sende regningen i EHF-format dersom det er mulig.

3. Lag en regning og velg EHF som forsendelsesmåte. Da får du opp et felt for å legge inn organisasjonsnummer. SendRegning finner automatisk ut om kunden er i stand til å motta EHF-faktura.

Send elektronisk EHF-faktura like enkelt som en papir- eller e-postfaktura. Offentlige virksomheter krever faktura i EHF-format.

Mer informasjon om EHF-faktura

DKS Akershus kan ikke påta seg ansvar for behandling av faktura som ikke følger denne veiledningen.