Velkommen til kulturtorg!

Velkommen til kulturtorg!

Årets kulturtorg for videregående skoler og Tilrettelagt ble avholdt onsdag 13. og torsdag 14. mars på Lillestrøm Kultursenter.

Valkyrien. Foto: Madeleine M Karlstrøm
Valkyrien under kulturtorget for de videregående skolene i 2018. Foto: Madeleine M Karlstrøm

På kulturtorget blir alle produksjoner skolene kan velge mellom for kommende skoleår presentert. Dette gir deltakerne god mulighet til å vurdere tematikk og variasjon for bestilling til sin skole.

Bestilling av produksjoner

Frist for bestilling av Tilrettelagt-produksjoner var mandag 1. april, og for vgs.-produksjoner var fristen fredag 5. april. Alle turnéer skal være ferdig lagt 1. juni.