Lærerens rolle i Den kulturelle skolesekken

Lærerens rolle i Den kulturelle skolesekken

Kjære lærer!

Din tilstedeværelse og ditt engasjement kan være avgjørende for at elevene skal få mest mulig ut av besøket fra Den kulturelle skolesekken.

Når det gjelder å utnytte besøkene, vil det alltid være snakk om hva man har tid til å prioritere i en travel skolehverdag. Det aller viktigste er å forberede klassen på hvem som skal komme, passe på at alt ligger til rette for besøket og gi kunstneren eller utøveren en varm velkomst. Da beredes grunnen for et godt møte mellom kunstner og elev.

Hør hva kulturkontakt ved Frogn videregående skole, Siw Fjelstad, sier om Den kulturelle skolesekken i skolehverdagen.

Hvis tid og læreplaner tillater det, er det også kjempebra hvis det undervises i relaterte temaer i perioden med besøk fra skolesekken. Derfor oppfordrer vi dere til å bruke produksjonssidene på www.dksakershus.no og samordne undervisningen med besøket fra Skolesekken, der dette er mulig.

Har du spørsmål om en produksjon som skal komme til din klasse?
Ikke nøl med å ta kontakt med den som står som kontaktperson på denne produksjonen!

Den kulturelle skolesekken i Akershus setter veldig stor pris på tilbakemeldinger på hvordan de ulike produksjonene har fungert. Send gjerne en e-post i etterkant, om det er ris eller ros eller forslag til forbedring.

Alle lærere er kulturformidlere, og kunst og kultur kan formidles i alle fag! Og husk: Kunst og kultur gjør elevene bedre!

Lykke til med besøket!