Skolens rolle

Skolens rolle

Skolene har ansvar for å legge til rette for besøkene fra Den kulturelle skolesekken. I tillegg må skolene eller kommunene selv sørge for å holde både kontaktinformasjon, informasjon om timeplaner og andre relevante opplysninger oppdatert.

For å se din skoles opplysninger, logg inn via https://2.ksys.no/. Det er kommunekontakter og kulturkontakter på skolene som primært skal ha mulighet til å logge inn. Er du ny bruker, ta kontakt med den forrige brukeren på din skole og få ham/henne til å legge deg inn som bruker. Hvis dette ikke lar seg gjøre, ta kontakt med oss via dksakershus@afk.no.

Les brukerveiledning for hvordan du oppdaterer din skoles sider