TILRETTELAGT

TILRETTELAGT

Tilrettelagt er et kunstprogram for elever med spesielle behov. Tilrettelagt skal nå mange ulike elevgrupper, fra barn med store fysiske og psykiske funksjonshemminger til ungdom med adferds- og læringsvansker.

Vi har som mål å kunne tilby stor spennvidde i programinnholdet, med innslag av både musikk, scenekunst, film, visuell kunst, kulturarv og litteratur. Her skal man kunne finne noe for alle funksjonsnivåer og interesser.

Se hele tilrettelagtprogrammet 

Bendik. Foto: Tanja Steen