TURNERE I SKOLESEKKEN?

TURNERE I SKOLESEKKEN?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Akershus? Har du et spennende prosjekt på gang?

Akershus fylkeskommune har mangfold som et prioritert område i alle regionale planer. Den kulturelle skolesekken ser det som svært viktig å reflektere mangfoldet i DKS sine produksjoner med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet.

Frist for innmelding av produksjoner for 2019/20 er 1. oktober 2018.
Fullført skjema sendes til DKSforslag@afk.no.

Skjema for innsending av programforslag finner du her. 

Ikke lenger verksteder

Den kulturelle skolesekken i Akershus har ikke lenger verksteder i sitt program. Utøvere med idéer til verksteder kan i stedet henvende seg direkte til kommunene. Verksteder er produksjoner hvor elevaktivitet er det primære, og som gjerne går over lengre tid enn ordinære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Spørsmål om formuleringer, budsjett eller lignende?

Ta kontakt med produsenten på det aktuelle fagfeltet, se ansattliste her.