TURNERE I SKOLESEKKEN?

TURNERE I SKOLESEKKEN?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Akershus? Har du et spennende prosjekt på gang?

Frist for innmelding av produksjoner for 2020/21 var 1. oktober 2019.
Dette gjelder for både grunnskole, videregående og Tilrettelagt.

Innmelding av produksjoner gjøres via den sentrale DKS-portalen på denkulturelleskolesekken.no.

Hvordan vurderes forslagene vi får inn?

Den kulturelle skolesekken i Akershus arbeider med å skape et godt møte mellom elevene og et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Vi vektlegger kunstopplevelsen i programmeringen vår – dette kan være frittstående hendelser eller knyttes til det pedagogiske tilbudet i skolen.

Hvem bestemmer?

Den kulturelle skolesekken i Akershus er en produserende enhet. Alle fagområder har én eller flere produsenter med spisskompetanse innenfor sitt kunstfelt. Produsentene vurderer innsendte programforslag sammen med et faglig råd som er sammensatt av både kunstnere, elever og lærere.

Spørsmål som blir stilt i vurderingen er:

  • Hvorfor er dette prosjektet/konseptet/budskapet viktig?
  • Hvorfor skal det presenteres i Den kulturelle skolesekken?
  • Hvordan skal det skapes en opplevelse for elevene/publikum?
  • Har formidlingen høy kunstnerisk kvalitet?
  • For hvilke mål- og aldersgrupper passer prosjektet, og hvorfor akkurat disse?
  • Hvordan bruker prosjektet skolen som arena?

Videreutvikling

Hvis en produksjon blir antatt, vil produsenten vurdere om det er aktuelt å bearbeide og videreutvikle den. Produsenten kan ønske å jobbe med kunstnerisk kvalitet med tanke på for eksempel innhold, relevans, faglig utøvelse, formidling, tilpasning til skolens arena og ønsket varighet.

Det kan også være relevant å knytte produksjonen til skolens læreplan. Da knyttes produksjonen som oftest til læreplanens overordnede del, samt én eller flere av de tverrfaglige temaene:

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Turnévirksomheten

Den kulturelle skolesekken i Akershus har en egen formidlingsenhet som i samråd med utøver og skole ivaretar all turnévirksomhet. Dette inkluderer leiebiler, hotell, reise og så videre.

Mangfold

Akershus fylkeskommune har mangfold som et prioritert område i alle regionale planer. Den kulturelle skolesekken ser det som svært viktig å reflektere mangfoldet i produksjonene våre med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet.

Ikke lenger verksteder

Den kulturelle skolesekken i Akershus har ikke lenger verksteder i sitt program. Utøvere med idéer til verksteder kan i stedet henvende seg direkte til kommunene. Verksteder er produksjoner hvor elevaktivitet er det primære, og som gjerne går over lengre tid enn ordinære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Ta kontakt dersom du har spørsmål!