TURNERE I SKOLESEKKEN?

TURNERE I SKOLESEKKEN?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Akershus? Har du et spennende prosjekt på gang?

Frist for innmelding av produksjoner for 2019/20 var 1. oktober 2018.
Frist for innmelding av produksjoner for 2020/21 er 1. oktober 2019.
Dette gjelder for både grunnskole, videregående og Tilrettelagt.

Mulighet til å melde inn produksjoner for 2020/21 tilgjengeliggjøres i god tid før fristen.

Mangfold og profesjonalitet

Akershus fylkeskommune har mangfold som et prioritert område i alle regionale planer. Den kulturelle skolesekken ser det som svært viktig å reflektere mangfoldet i DKS sine produksjoner med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet.

Den kulturelle skolesekken i Akershus arbeider med å skape et godt møte mellom elevene og et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy profesjonell og kunstnerisk kvalitet. Programmeringen vektlegger kunstopplevelser – disse kan være frittstående hendelser eller knyttes til det pedagogiske tilbudet i skolen hvis det er relevant.

Ikke lenger verksteder

Den kulturelle skolesekken i Akershus har ikke lenger verksteder i sitt program. Utøvere med idéer til verksteder kan i stedet henvende seg direkte til kommunene. Verksteder er produksjoner hvor elevaktivitet er det primære, og som gjerne går over lengre tid enn ordinære produksjoner i Den kulturelle skolesekken.

Spørsmål om formuleringer, budsjett eller lignende?

Ta kontakt med produsenten på det aktuelle fagfeltet, se ansattliste her.