Inspirasjonssamling på Kulturverket Flammen

Inspirasjonssamling på Kulturverket Flammen

Torsdag 20. september møttes nøkkelpersoner i kulturskoler, UKM, Den kulturelle skolesekken, biblioteker og fritidsklubber i til inspirasjonssamling i Nittedal. Noe av konklusjonen var at alt er mulig hvis man får til tverrfaglige, solide samarbeid og finner prosjekter som er konkrete og kan gjennomføres selv med mange involverte. Ungdomsundersøkelsene til Opinion vakte også interesse.

Bakteppet for samlingen var samarbeidsavtalen som er inngått mellom Den kulturelle skolesekken i Akershus, Ung Kultur Møtes Akershus og Norsk kulturskoleråd region øst. Denne avtalen sier blant annet:

«UKM, DKS og Norsk kulturskoleråd ønsker å samarbeide med kommunene om å skape og videreutvikle lokale samhandlingsstrukturer mellom kulturaktører som jobber for barn og unge i Akershus. Særpreget i de tre ordningene skal dyrkes, samtidig som samarbeidet skal bidra til at de tre ordningene beriker hverandre og benytter hverandres spisskompetanse.»

Samlingen var ment å gi verdi som møteplass, gi faglig påfyll og skape inspirasjon som kunne tas med tilbake til det daglige arbeidet i kommuner og institusjoner.

Opinion om ungdomskulturen i Akershus

Vikki N. Walle-Hansen, seniorkonsulent i Opinion, fortalte om ungdomskultur, sosiale medier, FOLO (Fear Of Living Offline) og FOMO (Fear Of Missing Out).

Noe av det faglige påfyllet sto Opinion for. Kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune satser på forskning og utvikling som et ledd i arbeidet med publikumsutvikling. Fylkeskommunen har derfor inngått et samarbeid med Opinion og Norsk publikumsutvikling, og det er i denne forbindelse opprettet et ungdomspanel kalt YOICE. DKS Akershus har i forlengelsen av dette engasjert Opinion til å kartlegge barn og unges forhold til Den kulturelle skolesekken, og foreslå tiltak deretter.

Marianne Wille Syvertsen, analytiker i Opinion

Vikki N. Walle-Hansen, Marianne Wille Syvertsen og Nora Clausen var til stede for å presentere sine foreløpige funn, og underrettet også om resultater fra sin undersøkelse av UKM i Ullensaker.

Pilotprosjekt Nittedal, «Barn säger åt proffsen vad de ska göra»

De svenske kulturprodusentene Arne Berggren og Hasse Hjortek hadde tatt turen til Flammen for å fortelle om prosjekter de har gjennomført tidligere gjennom Kulturverket i Umeå, og ikke minst for å snakke om det pågående prosjektet i Nittedal: DKS Akershus har engasjert de svenske kapasitetene til et nytt oppdrag, hvor Nittedal er valgt ut som pilotkommune. Piloten skal gjennomføres med kunstnere innen litteratur, musikk og visuell kunst. Alle barn i 1. og 5. trinn ved Ulverud skole, 9. trinn ved Nittedal ungdomsskole og 2. trinn på Bjertnes videregående skole involveres i prosjektet, som avsluttes med en forestilling om et års tid. DKS Akershus takker Nittedal kommune, Flammen og skolene for at de ønsker å være med på denne satsingen.

Hasse Hjortek, Henriette Elnes Vonen, Arne Berggren og Kim Stidahl
Hasse Hjortek, Henriette Elnes Vonen, Arne Berggren og Kim Stidahl i samtale om pilotprosjektet i Nittedal

Henriette Elnes Vonen, kulturkonsulent og kulturskolelærer i Nittedal kommune, fortalte at Nittedal har gjort store prosjekter før, særlig med kulturskole og det frivillige kulturliv. Dette har gitt mersmak, men de ønsket hjelp til å dra dette enda videre.

–Vi har lett for å sitte på hver vår tue, så vi ønsker å bruke dette prosjektet til å finne ut hvordan vi kan jobbe enda mer tverrfaglig, og ikke minst ønsker vi å gi barn og unge i Nittedal en helt unik opplevelse. Vi forventer å lære mye, få nye erfaringer og se nye løsninger for hvordan vi kan jobbe mer sammen og inkludere DKS, UKM, frivillige og kulturskole, sa Vonen.

Hasse Hjortek er musikalsk ansvarlig for prosjektet, og han ser på det som sin jobb å sørge for at alle, uavhengig av ferdighetsnivå, får en positiv opplevelse av å ha vært med i prosessen.

–Hva er det optimale utbytte av dette pilotprosjektet? 

– Det må være å åpne dører som ikke er åpnet før, sa Vonen.

–Vi ønsker et større samarbeid på tvers, utnytte potensialet som ligger hos organisasjonene, gjøre at DKS-koordinator kommer nærmere innpå skolene, og ikke minst å plante frø hos barna som får samarbeide med kunstnere. Vi vil som kommune prøve å ta lærdom av denne prosessen, og se nye muligheter og nye måter å jobbe på.

–Hva er utfordringene ved et slikt stort prosjekt?

–Vi er glade i å ha kontroll, ha rammer og former, så å være med i et prosjekt hvor man ikke vet hva som skjer i den andre enden, er utfordrende, mente Vonen.

–Dessuten er det alltid vanskelig å manøvrere i kommunikasjonen når det er så mange aktører involvert.

Hasse Hjortek la vekt på at det aller viktigste er å ikke skuffe noen, og sørge for at ingen føler at de ikke blir sett. Alle må inkluderes på hver sin måte!

DKS Akershus ønsker å lage et slags rammeverk, eller en håndbok, basert på erfaringene som gjøres i Nittedal. Rammeverket skal si noe om hvordan man kan gjennomføre slike tverrfaglige prosjekter, både i stor og liten skala.

Nittedal, DKS Akershus, Hjortek og Berggren er nå ferdige med den administrative planleggingsfasen, og om to uker begynner saker og ting å skje ute på skolene…

Refleksjonsgrupper

Et annet punkt på programmet var arbeid i refleksjonsgrupper. Norsk kulturskoleråd ved Rut Jorunn Rønning holdt i dette gruppearbeidet, hvor tverrkunstnerisk arbeid på tvers i kommunen, og hvordan man skal nå frem til barn og unge som ellers ikke uttrykker seg gjennom kunst, ble diskutert.

Espen Rønneberg-Giertsen (Enebakk), Jørgen Dahl (Bærum), Tonje Winje (Moss), Sidsel Bjerke Hommersand (Skedsmo) og Alexander Krohg Plur (Ås) oppsummerte refleksjonsgruppene under ledelse av Rut Jorunn Rønning.

Henrik Eurenius, styreleder for Norsk kulturskoleråd avdeling øst og kultursjef i Sarpsborg, oppsummerte til slutt dagen med stikkord som kreativitet, barn i sentrum, samarbeid, mangfold, involvering, nye målgrupper, forankring i planverket, kaos, nysgjerrighet, flaks, FOLO, FOMO, tydelighet, opplevelse, estetikk, rammer, refleksjon og informasjon.

Henrik Eurenius, styreleder for Norsk kulturskoleråd region øst og kultursjef i Sarpsborg fikk æren av å oppsummere dagen.
Henrik Eurenius, styreleder for Norsk kulturskoleråd region øst og kultursjef i Sarpsborg fikk æren av å oppsummere dagen.

Kunstneriske innslag

Klavertalentet Hedda Nordhagen og hiphopduoen Erle Andresen Fredø og Amélie Solgård-Jensen sto for de kunstneriske innslagene under inspirasjonssamlingen.

Hedda Nordhagen
Hedda Nordhagen i samtale med Cathrine Haakonsen, leder for DKS Akershus

 

Erle Andresen Fredø

 

Erle Andresen Fredø og Amélie Solgård-Jensen
Erle Andresen Fredø og Amélie Solgård-Jensen

 

TAKK FOR EN INNHOLDSRIK OG INSPIRERENDE DAG!