Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Postadresse: Postboks 1196, Sentrum, 0107 OSLO
Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg., 0107 OSLO
Telefon: 22 05 53 40 • kontakt: • Nettsted: http://www.dksakershus.no
Kontaktperson:
GALLERIBESØK
Produksjonsliste
Program

GALLERIBESØK

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

FORMIDLING I GALLERIET PÅ AKERSHUS KUNSTSENTER

HØSTEN 2017

Alle elever på 3. trinn i Skedsmo får formidling i utstillingen What Is Left Behind  i Akershus Kunstsenters galleri i Lillestrøm. Utstillingen vil presentere fem kunstnere som på ulike måter tar for seg begrepet "å sette spor". Noen av prosjektene uttrykker dette ved å ta opp miljømessige aspekter knyttet til en verden i forandring, mens andre reflekterer rundt hvordan kunstneriske handlinger også etterlater spor. Naturen og det organiske løper som visuelle og tematiske tråder gjennom utstillingen.

Utstillingsperioden er 29.09. - 29.10.

For mer informasjon: www.akershuskunstsenter.no

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
  • Produsent: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter
  • Idé/opplegg: Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, i samarbeid med DKS-koordinator i Skedsmo, Trude Bjerkeseth.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Theis Wendt, Sunk
Sarah Vajira Lindström, Unidentified Objects.jpg
Silas Inoue, Hydra
Robin Danielsson, Untitled
Visuell kunst
Trinn: 3 - 3
Turnéplan: GALLERIBESØK V17H
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Liv Klakegg, Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter, tlf. 64 84 34 43/40
E-post: pilotgalleriet[at]akershuskunstsenter.noSamme kontaktperson for turné.
Programlengde
En skoletime
Maks publikumsantall
30
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Akershus fylkeskommune, kulturseksjonen, DKS-enheten
Produsent:
Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter