Elever som kulturverter

Elever som kulturverter

Kulturverter er utvalgte elever på skolene som tar imot besøket fra Den kulturelle skolesekken og sørger for at utøverne finner frem og har det bra. Vi mottar ofte meldinger fra utøvere der de skryter av kulturvertene. Det er veldig bra, og vi håper kulturvertene forstår hvor viktige de er for at en utøver på tur i Akershus får en god opplevelse.

Rekruttering av kulturverter

Kulturvertene har en unik mulighet til å tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter og holdninger som kan være nyttige. Det er spennende å være kulturvert, og etter en informasjonsrunde fra kontaktlærer kan elevene som er interesserte for eksempel sende en skriftlig søknad før det bestemmes hvem som blir kulturverter. For ikke å miste kompetansen etter ett år, kan det være lurt for en ungdomsskole å velge kulturkontakter på 9. trinn (6. trinn på barneskolen).

SJEKKLISTE FOR KULTURVERTER

Sørg for at vaktmesteren er med på laget!

Forestillingsdag

 • Salen/lokalet er oppvarmet og rigges i henhold til instruksene for produksjonen
  (Se www.dksakershus.no/produksjoner)
 • Blending av sal dersom det er beskrevet
 • Utøvere tas imot til avtalt tidspunkt
 • Sørge for bære-/riggehjelp
 • Vann/kaffe til utøver/tekniker
 • Slå av skoleklokka under forestilling
 • Innslipp og plassering av publikum i sal når riggen er klar
 • Introdusere utøvere
 • Takke for forestilling

Etter forestilling

 • Bærehjelp hjelper til med nedrigging
 • Rydde konsertlokalet
 • Tilby utøvere kaffe/rundstykke, eller slå av en prat før de drar videre