UTØVER

UTØVER

I løpet av et skoleår er det svært mange forskjellige utøvere som er ute på oppdrag for Den kulturelle skolesekken Akershus. På landsbasis er Den kulturelle skolesekken den største arbeidsplassen for kunstnere og andre kulturarbeidere.

God tur ute på skolene i Akershus!